Velkommen til Neuro-Team

Neuro-Team er et tværfagligt konsulent-team med specialeområde inden for udviklingsforstyrrelser – herunder Autismespektrumforstyrrelser, Aspergers Syndrom, ADHD og tilgrænsende tilstande.

I vores arbejde tilstræber vi at arbejde med åbenhed og tydelighed, hvilket understøttes gennem brug af visuelle virkemidler - herunder skrift og billeder.

….og vi arbejder i dette felt, fordi vi brænder for at støtte udviklingen af livskvalitet sammen med mennesker, der er udfordrede i deres liv.